Ota-onalar uchun >> Bola tarbiyasida ota-onaning roli

Bola tarbiyasida ota-onaning roli.

     Bola tarbiyasi bilan astoyidil shug’ullangan oilalarning bolalari maktabda o’z imkoniyatlarini mashg’ulot jarayonida qiynalmasdan ko’rsata oladilar. Bola tarbiyasida ota-onaning roli muhim hisoblanadi. Tarbiya ishi qanchalik erta boshlansa, hosil ham shuncha erta ko’zga tashlanadi. Oilada farzand tarbiyasida qo’yilgan har bir xato va kamchilik insonning kelajagiga o’z ta’sirini o’tkazmasdan qolmaydi, to’g’ri tarbiya kelajak poydevori. Bola tarbiyasi yomon niyat bilan emas balki sabr toqat, matonat, mehribonlik, chidamlilik, sezgirlik bilan bo’lishi kerak.

      Bolani hyech qachon biror narsani noto’g’ri bajarding deb koyimaslik, o’z sevimli mashg’ulot yoki o’yin turini tanlashiga va o’z fikrini bayon etishiga imkon berish uni haddan tashqari maqtamaslik, bolada har doim va hamma sohada birinchi bo’lishini, maktabda esa a’lochi bo’lishi kerakligini talab qilmang chunki maktabda a’lo baholarga o’qish har doim ham iqtidorli bo’lishga bog’liq emasligi isbotlangan. Bolaning har bir savoliga imkon qadar rost va sabr bilan javob berish, bolani faqatgina tengdoshlari bilangina emas balki kattalar bilan ham erkin va bemalol muloqot qilishga o’rgatish, bolaga har doim rost gapirish lozim agarda u foydasiz bo’lsa ham, bolangiz xato qilishga haqli ekanligini tan olishingiz, kuch bilan bolaga ta’sir o’tkazmang. Hyech bo’lmaganda ba’zi- ba’zida bolaning o’rniga o’zingizni qo’yib ko’ring, ana shundagina qanday munosabatda bo’lishingizni anglab yetasiz.

    Asosan  o’smirlik   davrida «Men»tushunchasi   kuchli  rivojlanadi   ya’ni «men zo’rman», «men xamma narsani bilaman», «men xammadan kuchliman» va xokozolar uning xulkining  buzulishlariga  sababchi bo’ladi. Bunday  vaqtda  o’quvchi  yoshlarimizni xuddi  nihol kabi qaysi tamonga  karatib  tarbiyalasak  u shu tomonga   qarab o’sa  boshlaydi.

To’g’ri tarbiya, oilaviy muhit, tug’ri tanlangan do’st, vaktdan unumli foydalanish bu insonni  ulug’likka  chorlaydi  va  hayotida  hyech ham  adashmaydi.