Uslubiy ishlar yo‘nalishi >> Aralash sonlarga doir misollar yechish