Uslubiy ishlar yo‘nalishi >> Dars-muqaddas >> Informatika fanidan test


          8-sinf informatika test savollari  I-variant     1-chorak

1. Informatika fani nimani o’rgatadi?

   a) axborotlarni izlash, topish va saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish

     masalarini o’rgatuvchi fan

   b) axborot, dasturlashni,kompyuterlarni boshqarishni

   c) dasturlash va hisoblash

 2. Informatika faniga qachon asos solingan?

XX-asr 1980-yil

XX-asr 1950-yil

XXI-asr 2003-yil

3.Quyidagilardan qaysi biri pozitsion sanoq sistemasiga misol bo’ladi?

956, 4105 ,XXVI

XX, XVII,LXII

913, 5496, 736

4. IL ni ma’nosini toping.

     A) 48                     B) 51              C)49

5. 1101012+1100112=?

1101002        b ) 11010002          с) 11110002

 6. Birinchi shaxsiy kompyuter kim tomonidan ishlab chiqilgan?

   a) Blez Paskal        b) Stiv Jobs         c) Truong Trong Ti

7. 102*1012=?

  a) 10112         b)10102                  c)10002

8. A va B sodda mulohazalar bir paytda rost bo`lgandagina rost bo`ladigan yangi

   (murakkab)  mulohazani hosil qilish amali nima deb ataladi?

  a) mantiqiy ko`paytirish amali      b) mantiqiy qo`shish amali     с) mantiqiy inkor amali    

9.Mulohaza nima?

Biror voqea haqidagi xabar  

Narsa va hodisalarning sifatini anglatuvchi darak gap

 Narsa va hodisalar haqidagi fikrlar.

10. Qaysi qatorda mantiqiy amallar to’g’ri berilgan?

AND,OR, NOT

AND,TO,BUT

BUT,OR,AND

          8-sinf informatika test savollari     II-variant      1-chorak

1. Informatika faniga qachon asos solindi?

a)XX-asr 1980-yil

b)XX-asr 1950-yil

c)XXI-asr 2003-yil

2. Skaner qurilmasining vazifasi.

a)Yangi tasvirlar yaratadi

b)Tayyor tasvirlar nushasini olish, chop etish.

c)Tayyor sanat asarlaridan olingan nushani taxrir qilish va chop etish

3. Modem qanday qurilma?

   a) Kompyuterdagi telefon tarmogi;

   b) Kompyuterdagi axborotlarni telefon tarmogiga o’tkazadi;

   c) xalqaro elektron pochta tarmogi.

4.Kompyuterning asosiy qurilmasi bo’lgan qatorni toping?

monitor, protsessor, klaviatura

 klaviatura, vinchester, sichqoncha, printer

ekran, protsessor, klaviatura, printer, sichqoncha

5. Protsessorlar nimasi bilan farqlanadi?

  a)nomi        b)chastotasi      c)rangi

6, Axbоrot qanday sifatlarga ega bo’lishi kerak?

   a) to’liq, qimmatli, ishonchli

   b) aniq, sifarli ,to’liq

   c) sifatli, ishonchli, aniq

7.A va B mulohazalar rost qiymat qabul qilsa, A۷ B ۸ ٦ A qanday qiymatga ega bo‘ladi?

rost

yolg‘on

T.J.Y

8.To'rtinchi avlod elektron hisoblash mashinalari davri nechanchi yildan boshlanadi?

   a)1946        b)1975         c) 1963

 

9.Birinchi shaxsiy kompyuter kim tomonidan ishlab chiqilgan?

   a) Blez Paskal        b) Stiv Jobs         c) Truong Trong Ti

10. A va B mulohazalar rost qiymat qabul qilsa, A^B۷A amal qanday qiymatga ega bo`ladi?

  a) yolg`on       b) rost        c) rost va yolg`on

       8-sinf informatika test savollari   III-variant    1-chorak

1.Birinchi ommalashtirilgan shaxsiy kompyuter qachon ishlab chiqarilgan?

  a)1973        b)1975       c)1977  

2.Kompyuterning tezkor xotira qurilmasi qanday ataladi?

  a)TXQ        b)RAM        c)DXQ

3.Protsessorlar nimasi bilan farqlanadi?

  a)nomi        b)chastotasi      c)rangi

4. 102*1012=?

  a) 10112         b)10102                  c)10002

5. Modem qanday qurilma?

   a) Kompyuterdagi telefon tarmogi;

   b) Kompyuterdagi axborotlarni telefon tarmogiga o’tkazadi;

   c) xalqaro elektron pochta tarmogi

6. Printerlarning necha xil turi mavjud?
   a) 4             b)3           с) 2

 

7. Axborot hamda buyruq kiritishga xizmat qiladigan qurilmani aniqlang.

   a) printer         b) klaviatura       c) monitor

 

8. A va B sodda mulohazalar bir paytda rost bo`lgandagina rost bo`ladigan yangi

   (murakkab)  mulohazani hosil qilish amali nima deb ataladi?

  a) mantiqiy ko`paytirish amali      b) mantiqiy qo`shish amali     с) mantiqiy inkor amali   

 

9. Berilgan A,B,C,D o`zgaruvchilarning qiymati A-yolg`on, B-rost, D-rost, E-yolg`on

  bo`lganda quyidagi mantiqiy amal qanday bo`ladi?

            ____  __

                 (AVB)^(DVE)

    a) rost      b) rost va yolg`on      с) yolg`on

10. Mulohaza nima?

Biror voqea haqidagi xabar  

Narsa va hodisalarning sifatini anglatuvchi darak gap

  c) Narsa va hodisalar haqidagi fikrlar

     8-sinf   informatika   I-variant   test javoblari   1-chorak

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

javob

a

b

c

c

b

c

b

a

b

a

 

          8-sinf   informatika   I-variant     1-chorak

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

javob

b

b

b

a

a

a

b

a

c

b

 

          8-sinf   informatika   I-variant     1-chorak

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

javob

c

a

a

b

b

b

b

a

c

b